TIEDOTE: FIT ILMAJOKI AVATAAN 10. elokuuta


Fit Ilmajoki tulee olemaan Ole.Fit-ketjun uusimpia tulokkaita yhdessä muualle Suomeen avattavien Ole.Fit-kuntokeskusten kanssa ja näin ollen Etelä-Pohjanmaan kolmas Ole.Fit-kuntokeskus, Seinäjoen ja Lapuan lisäksi. Fit Ilmajoki tulee sijaitsemaan osoitteessa Kaaronojantie 1, jossa Lähdesmäki Invest Oy:n omistamat tilat tulevat käymään läpi kokonaisvaltaisen remontin. Ole.Fit on täysin kotimainen ja yrittäjävetoinen, josta takeena on arvostettu avainlippu. Fit Ilmajoen yrittäjillä Perttu Remeksellä ja Sofia Keski-Hirvelällä on jo entuudestaan kuntokeskus Lapualla. 
 

Fit Ilmajoki tuo täyden palvelun kuntokeskuksen Ilmajoelle
 

Fit Ilmajoen tavoitteena on tuoda kaikki nykyaikaiset kuntokeskusalan palvelut Ilmajokisten saataville lähipalveluna. Kuntosalitilaa tulee olemaan yli 500 neliötä. Laitetoimittajaksi ja yhteistyökumppaniksemme valikoitui huolellisen harkinnan jälkeen maailman johtava kuntosalilaitteiden ja niihin liittyvien ratkaisujen suunnittelija ja valmistaja Technogym. Lisäksi Fit Ilmajoki tuo joukon erilaisia ryhmäliikuntalajeja ja tunteja Ilmajoelle. Keskuksessa ei ole liittymis- tai palvelumaksuja, emmekä edellytä sitoutumista.

- Me haluamme olla meidän kaikkien kuntokeskus, eli koemme tärkeänä että meillä voi treenata niin nuoret kuin iäkkäämmätkin, aloittelijat kuin kokeneemmatkin. Monipuolinen ja laadukas laitekanta, sekä ryhmäliikuntatunnit mahdollistavat kuntosaliharjoittelun kaiken tasoisille. Sisustuksessa pyrimme panostamaan ennen kaikkea viihtyvyyteen ja tunnelmallisuuteen. Kyse ei ole siis toiminnallisesta salista, vaan täyden palvelun kuntokeskuksesta josta löytyy kaikki mitä kuntoilija tarvitsee. Projektin etenemistä voit seurata Facebookista ja Instagramista, kommentoi Fit Ilmajoen yrittäjä Perttu Remes.

Fit Ilmajoki tulee työllistämään paikallisia, joten aloitamme samalla työntekijöiden rekrytoinnin. Etsimme ainakin asiakaspalvelijoita, henkilökohtaisia valmentajia ja ryhmäliikuntaohjaajia. Tahtotilamme on tehdä myös tiivistä yhteistyötä alueen muiden yritysten kanssa. 
 
Lisätietoja: 

Fit Ilmajoki, Sofia Keski-Hirvelä, p. 040 8383 175, sofia.keski-hirvela@ole.fit

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Fit Ilmajoki (3120081-4)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Perttu Remes
040 838 3175
ilmajoki@ole.fit

Henkilörekisterin nimi

Fit Ilmajoki asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Fit Ilmajoki
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
ilmajoki@ole.fit

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.